O nás

Průběžná zpráva za rok 2017

V sezóně 2017, jsme s mladou klisnou Čili, která sportuje druhým rokem, účastnili soutěží do obtížnosti L. Jedná se o mladou perspektivní klisnu.

Členové našeho klubu se účastnili mnoha závodu v Pardubickém kraji, jak ve skokových, tak drezúrních soutěžích.

Děti z našeho klubu se účastnili hobby soutěží pro děti, což je dobrá průprava a motivace pro děti, aby měly kladný vztah k zvířatům a ctižádost sportovat.

Tímto děkujeme Pardubickému kraji za podporu tohoto velmi finančně náročného sportu.

Za podpory Pardubického kraje byly opraveny úvaziště a venkovní boxy, a také padoky pro koně a zastřešení pro objemná krmiva. Moc děkujeme za podporu.