Fotografie

Zastřešení části jízdárny za finanční podpory Pardubického kraje.

Oprava střechy nad skladovacími prostory a nad zázemím pro členy.

Děkujeme Pardubickému kraji za podporu. Projekt byl realizován v roce 2018.

Romana Jeníková Čili foto 1-7

Závody

Jízdárna Podlíšťany